Nationella prov | Engelska | Delprov A: Speaking

Eftersom de nationella proven i Engelska omfattar så många olika aspekter av det engelska språket, kan det kännas svårt att veta helt precist vad man ska kunna inför varje delprov. Muntlig framställning, som delprov A i Engelska 5 & 6 går ut på, är dessutom den provform som allra flest fasar inför. 

I denna vägledning delar vi med oss av en rad olika tips på hur du ska gå till väga för att klara delprov A så bra som möjligt - så att du får till en toppenpresentation.

I vägledningen får du bl.a. ta del av:

 • Hur delprov A är utformat och vad du bör fokusera på inom muntlig framställning
 • Hur du strukturerar ditt tal på engelska och vilka beståndsdelar som ska vara med
 • Olika praktiska råd inför provet

Så börja förbered dig redan nu inför delprov B, och läs vidare. Lycka till!

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Nationella prov | Engelska | Delprov A: Speaking

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpte mig otroligt mycket för att jag i början hade ingen aning om vad jag skulle träna på men det blev mer klart nu
 • 2016-05-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jättebra och hjälper mycket!
 • 2016-05-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
 • 2016-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  verkligen bra och hjälpsamt