Nationella prov | Engelska | Delprov A: Speaking

I delprov A ska du och en annan elev hålla ett kort samtal med varandra, och provets huvudsyfte är att prova din förmåga att kommunicera muntligt på engelska.

 • Du och din klasskamrat har tillsammans ca 15 minuter till delprovet, och samtalet ska genomföras som en dialog.
 • Vid provtillfället kommer ni att motta ett uppgiftshäfte som innehåller samtalstemat samt de olika diskussionspunkterna.
 • Innan samtalet börjar, får ni lite förberedelsetid var och en så att ni kan läsa igenom diskussionspunkterna till samtalsämnet, och komma på några tankar om vad ni vill prata om (det kan eventuellt förekomma texter som förberedelsematerial).
 • Ert samtal kommer eventuellt att spelas in, för att underlätta lärarens bedömning av provet.

I denna vägledning hjälper vi dig att förbereda dig inför delprov A, så att du kan uppnå ett så bra resultat som möjligt.

I vägledningen får du bl.a. ta del av:

 • Hur delprov A är utformat och vad du bör fokusera på inom muntlig framställning
 • Hur du strukturerar ditt tal på engelska och vilka beståndsdelar som ska vara med
 • Olika praktiska råd inför provet

Observera: Om något som framgår av vägledningen inte överensstämmer med din lärares instruktioner inför provet, är det viktigt att du alltid lyssnar på din lärare - då din lärare vet mera precist hur riktlinjerna för provet ser ut på din skola. :)

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Nationella prov | Engelska | Delprov A: Speaking

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpte mig otroligt mycket för att jag i början hade ingen aning om vad jag skulle träna på men det blev mer klart nu
 • 2016-05-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jättebra och hjälper mycket!
 • 2020-12-05
  jättebra
 • 2016-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  verkligen bra och hjälpsamt