Nationella prov | Engelska | Delprov A: Speaking

5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 (7 bedömningar)

Eftersom de nationella proven i Engelska omfattar så många olika aspekter av det engelska språket, kan det kännas svårt att veta helt precist vad man ska kunna inför varje delprov. Muntlig framställning, som delprov A i Engelska 5 & 6 går ut på, är dessutom den provform som allra flest fasar inför. 

I denna vägledning delar vi med oss av en rad olika tips på hur du ska gå till väga för att klara delprov A så bra som möjligt - så att du får till en toppenpresentation.

I vägledningen får du bl.a. ta del av:

  • Hur delprov A är utformat och vad du bör fokusera på inom muntlig framställning
  • Hur du strukturerar ditt tal på engelska och vilka beståndsdelar som ska vara med
  • Olika praktiska råd inför provet

Så börja förbered dig redan nu inför delprov B, och läs vidare. Lycka till!

Klicka här och läs Web-boken nu


Användarnas bedömningar av: Nationella prov | Engelska | Delprov A: Speaking

Mest användbara positiva kommentar

4 av 5 tycker att den här bedömningen är användbar

6 6 6 6 6 6

Hjälpte mig otroligt mycket för att jag i början hade ingen aning om vad jag skulle träna på men det blev mer klart nu

Skrivet av: Gymnasieelev på Årskurs 3

VS.

Mest användbara kritiska kommentar

2 av 3 tycker att den här bedömningen är användbar

5 5 5 5 5 5

Mycket bra! Kommer att hjälpa mig

Skrivet av: Gymnasieelev på Årskurs 2


4 utav 5 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
6 6 6 6 6 6

, 25-02-2016

Hjälpte mig otroligt mycket för att jag i början hade ingen aning om vad jag skulle träna på men det blev mer klart nu

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 3


2 utav 3 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
6 6 6 6 6 6

, 09-05-2016

jättebra och hjälper mycket!

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 2


6 6 6 6 6 6

, 12-05-2016

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 1


6 6 6 6 6 6

, 28-04-2016

verkligen bra och hjälpsamt

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 3