Fokuspunkter till Speaking

Det kan vara bra att veta vad Speaking-provet fokuserar på, så att du vet vad provet går ut på. Nedanför kan du ta del av provets fokuspunkter, som tar utgångspunkt i de generella bedömningsanvisningarna för delprov A.

Genom att hålla dessa punkter i åtanke, blir det lättare att veta hur och vad ska öva på inför provet (se förslag på relevanta övningar på nästa sida).

Fokuspunkter i bedömningen av Speaking

  1. Din förmåga att formulera dig utförligt, korrekt och sammanhängande på engelska (dvs. att du ska prata klart och tydligt,
...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in