Nationella prov i Matematik

Matematik är ett ämne som en del tycker är lekande lätt medan många kämpar med det genom hela skolgången. Oavsett vilken av grupperna du tillhör så ska de nationella proven överstökas – så bestäm dig för att göra ditt bästa!

Här hittar du lite mer information om de olika delmomenten, och om hur proven är utformade. Läs mer via länkarna nedan.

Generella tips inför de nationella proven i Matematik

  • Tänk på hur du disponerar din tid, så att du hinner med så många uppgifter på provet som möjligt. Om du sitter och klurar på en specifik uppgift och inte vet hur den ska lösas, så kan du alltid hoppa över den så länge och återvända till den senare - så att du kommer vidare med provet.
  •  
  • Kom ihåg att du ska förklara hur du löste själva uppgiften i vissa delmoment, ibland är det inte bara själva svaret som du ska redovisa. Läs alltid instruktionerna noggrant, så att du är säker på hur du ska besvara frågan.
  •  
  • Det är bättre att du gör ett försök att besvara uppgiften än att du inte skriver något alls, även om du är osäker på hur du ska lösa problemet. På så sätt visar du din lärare att du åtminstone har provat att lösa problemet, även om formeln inte stämmer eller är ofullständig.
  •  
  • Använd formelbladet när du blir osäker på en uppgift, det kan ibland hjälpa dig att minnas hur du ska lyckas lösa en fråga. Plötsligt känner du kanske igen en formel med hjälp av formelbladet, och det kan hjälpa dig vidare med provet. 
  •  
  • När du får en rast mellan de olika delmomenten, kan det vara bra att sätta sig ned för sig själv i tystnad och samla tankarna lite, så att din hjärna känns mer utvilad inför nästa prov. Kom även ihåg att dricka lite vatten och äta något om du behöver energi. 

Observera

I vissa av delproven ska man visa att man kan lösa uppgifter för hand, utan några digitala verktyg. Med digitala verktyg menas att du inte får använda miniräknare och dator, eller liknande. Däremot brukar man få använda linjal och de relevanta formelbladen till alla delprov, så du är aldrig helt utan hjälpmedel. Kom ihåg att alltid utgå från din lärares instruktioner om hjälpverktyg inför varje prov, och informationen i själva provhäftena.

Nationella prov i svenska och engelska

Ska du genomföra de nationella proven i matematik den här terminen? Då kanske du också ska göra nationella prov i svenska, svenska som andraspråk eller engelska. Vi har guider som hjälper dig igenom alla nationella prov.