Nationella prov i Svenska

De nationella proven i Svenska genomförs i Svenska 1 och Svenska 3. Här ska visa dina kunskaper inom ämnet både muntligt och skriftligt.

Proven anknyter alltid till ett specifikt tema, och det är i detta tema som de olika delproven tar utgångspunkt. 

  • I Svenska 1 kommer du att genomföra tre prov; delprov A, B och C
  • I Svenska 3 kommer du att genomföra två prov; delprov A och B

Läs mer om de olika delproven i Svenska 1 och Svenska 3 via länkarna nedan:  

Oavsett om det är första gången du ska genomföra de nationella proven i Svenska, eller om du överlevt en omgång förr, så finns det en del saker som kan vara bra att tänka på. Här delar vi med oss av några tips som är bra att ha i åtanke innan det är dags för proven. Du kan även läsa mer om de nationella proven i Svenska på Uppsala universitets hemsida, som är ansvariga för kursen. 

Kom ihåg: även om du inte kan plugga inför de nationella proven, kan du alltid förbereda dig!

6 Goda råd inför provet: 

  1. Läs en bra bok av en författare som du tycker om, så att du att har lite skönlitteratur färskt i minnet innan provet. På så sätt övar du ditt ordförråd och lär dig ännu mer om meningsuppbyggnad, stilfigurer, berättarkonst, etc. Förena nytta med nöje, även om du vanligtvis inte brukar läsa. Alla kan hitta en bok som de tycker om!
  2. Läs några artiklar och/eller reportage, så att du kan se hur man skriver om olika ämnen och hur man refererar till olika källor. Undvik helst material från kvällstidningar som t.ex. Aftonbladet eller Expressen, som oftast inte skriver så ingående eller nyanserat. Försök istället läsa dagstidningar eller tidskrifter, som fokuserar på vetenskapliga/kulturella/samhällsrelaterade ämnen. 
  3. Essäer och krönikor, debattinlägg och insändare kan också vara bra att läsa. Genom att ta del av dessa typer av texter kan du lära dig mer om hur man kan lyfta fram ett aktuellt ämne från ett personligt perspektiv, samtidigt som man relaterar till fakta/andras åsikter inom ämnet. Detta är ett bra sätt att få inspiration till hur man belyser ett ämne utifrån olika synvinklar.
  4. Medan du läser olika texter och material, kan det vara bra att slå upp ord och begrepp i en ordbok så snart du läser något som du inte förstår. På så sätt utökar du ditt ordförråd och din egen förmåga att förstå och analysera olika slags texter. Du lär dig även att skriva mer nyanserat och utförligt, när du sedan självständigt ska författa texter och uppsatser. 
  5. Ett sätt att öva din kreativitet och analytiska förmåga på, är att hitta några intressanta rubriker och boktitlar, utan att läsa själva artikeln eller referatet av boken. Istället försöker du själv gissa vad rubrikerna eller titlarna refererar till, och vem eller vilka ämnen som de lyfter fram. Fantisera ihop en spännande handling och karaktärer till boken, och försök hitta på en bakgrund till artikeln. Det behöver inte stämma, associera fritt!
  6. Gå igenom några av dina tidigare arbeten och presentationer, vad har läraren anmärkt på eller kommenterat? Är det några delar i skrivandet som du behöver fokusera på mer än andra?