Nationella prov Svenska som andraspråk

De nationella proven i Svenska genomförs i Svenska 1 och Svenska 3. Även du som läser Svenska som andraspråk ska genomföra samtliga nationella prov i ämnet.

I de nationella proven kommer dina kunskaper i det svenska språket att provas både muntligt och skriftligt genom olika delprov och uppgifter. 

Det kan kanske kännas lite skrämmande att behöva genomföra flera prov i ett annat språk än sitt modersmål, men kom ihåg att proven bedöms som just prov i ett andraspråk. Därför behöver du inte oroa dig för att du behöver klara proven på samma nivå som de andra eleverna som läser Svenska. Det är nästan allitd din egen lärare som ska bedöma de nationella proven. Din lärare känner redan dig och känner till dina kunskaper. Det kan vara bra att försöka tänka på under provens gång. 

Alla de nationella proven i Svenska tar utgångspunkt i ett tema. Temat kommer du att få reda på ett tag innan proven.

Nedanför kan du läsa lite mer om hur de olika delproven i kurserna ser ut. Du kan även läsa mer om proven på Uppsala Universitets hemsida, som ansvarar för alla nationella prov i Svenska. 

Nationella prov Svenska som andraspråk 1

Delprov A: muntlig framställning

I Delprov A ska du genomföra ett muntligt framförande. Du ska hålla framförandet individuellt inför resten av klassen. Du kan själv välja vilket ämne som du vill tala om, men ditt ämne ska ta utgångspunkt i det generella temat för provet. Temat får du veta i förväg.   

Om du vill få mer information om provet i muntlig framställning, kan du läsa vår nya guide via länken nedan.

Delprov B: läsförståelse 

I delprov B ska du visa dina kunskaper i läsförståelse i svenska. Här ska du läsa  olika texter och sedan svara på frågor som provar din förmåga att förstå texternas innehåll.

Eftersom uppgifterna inte är de samma som delprov B i Svenska 1, kommer du som läser svenska som andraspråk att få ett särskilt uppgiftshäfte vid provtillfället.

Om du vill veta vad du ska tänka på inför just detta delprov, och ta del av några övningar som kan hjälpa dig att förbättra din läsförståelse, kan du läsa mer i vägledningen till delprov B nedan.

Delprov C: skriftlig framställning 

I Delprov C ska du skriva en sammanhängande text på 300-600 ord. Provets syfte är att bedöma hur bra du kan argumentera och utreda ett ämne skriftligt. Du ska även kunna visa att du kan hänvisa till olika källor. Till provet kommer du att få ett texthäfte som du använder för att besvara provuppgiften. 

Om du vill läsa mer om hur provet ser ut, och hur du skriver en bra text på svenska, hjälper vi dig steg för steg i vår guide här nedan.

Du kan även få mer specifik hjälp till att skriva på ett argumenterande och utredande sätt genom att kika igenom våra vägledningar.


Lycka till med de nationella proven i Svenska som andraspråk 1!

Nationella prov Svenska som andraspråk 3

Delprov A: skriftlig framställning

I detta delmoment ska du skriva en vetenskaplig text på ca 600-800 ord, i form av en utredande text i PM-form. 

Detta delprov bedömer din förmåga att skriva vetenskapligt och sakligt, med utgångspunkt i uppgiftsinstruktionerna. Vid provtillfället kommer du att få ett uppgiftshäfte med fyra olika skrivuppgifter att välja mellan, och uppgiftshäftet är det samma som används i delprov A i Svenska 3. 

Läs mer om hur du skriver en riktigt bra text och kom igång med förberedelserna redan nu. Klicka på länken här nedan.

Läs mer om hur du skriver ett PM här:

Delprov B: muntlig framställning 

I delprov B ska du hålla ett muntligt argumenterande tal inför resten av klassen. Här har du möjlighet att förbereda dig utanför lektionstid, innan det är dags att framföra din presentation. 

Syftet med delprovet är att prova din förmåga att hålla ett muntligt framförande. Här ska du göra det i form av ett argumenterande tal, där du ska använda dig av olika retoriska grepp. Det mest avgörande för provets bedömning är din muntliga kommunikation med klassen och din förmåga att framföra en övertygande argumentation. 

För att åstadkomma ett tal bör du ha fokus på olika aspekter som du kan läsa mer om i vår nya vägledning till delprov B här nedan. Här kan du läsa mer om hur du får till ett bra tal. 

Du kan även läsa mer om retorik och hur du strukturerar ett argumenterande tal i vår vägledning: 

Lycka till med de nationella proven i Svenska som andraspråk 3!