Nationella prov | Svenska 1 | Delprov A: Muntlig framställning

5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 (13 bedömningar)

De nationella proven i Svenska 1 är det första nationella prov som du ska genomföra i detta kärnämne, och eftersom proven omfattar så många olika aspekter av det svenska språket, kan det kännas svårt att veta helt precist vad man ska kunna inför varje delprov. Muntlig framställning, som delprov A går ut på, är dessutom den provform som allra flest fasar inför.
I denna vägledning delar vi med oss av en rad olika tips på hur du ska gå till väga för att klara delprov A så bra som möjligt  - så att du får till en toppenpresentation.  

I vägledningen får du bl.a. ta del av:

  • Hur delprov A är utformat och vad du bör fokusera på inom muntlig framställning
  • Hur du strukturerar anförandet och vilka beståndsdelar som ska vara med
  • Olika praktiska råd inför provet

Så börja förbered dig redan nu inför delprov A, och läs vidare.

Lycka till med ditt anförande!

Klicka här och läs Web-boken nu


Användarnas bedömningar av: Nationella prov | Svenska 1 | Delprov A: Muntlig framställning

Mest användbara positiva kommentar

39 av 47 tycker att den här bedömningen är användbar

6 6 6 6 6 6

Bra

Skrivet av: Gymnasieelev på Årskurs 1

VS.

Mest användbara kritiska kommentar

2 av 2 tycker att den här bedömningen är användbar

4 4 4 4 4 4

mycket bra

Skrivet av: Gymnasieelev på Årskurs 3


39 utav 47 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
6 6 6 6 6 6

, 13-11-2014

Bra

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 1


27 utav 34 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
6 6 6 6 6 6

, 23-02-2015

Jag tycker att det är en bra vägledning. Man kan förberedda sig till de riktiga NP-proven.

Skriven av: Elev på Årskurs 9


5 utav 10 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
6 6 6 6 6 6

, 14-05-2016

Bra

Skriven av: Elev på Årskurs 9


8 utav 12 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
6 6 6 6 6 6

, 14-05-2016

Bra och stilrent, bra vägledning och inflytelserikt.

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 2