Så förbereder du ditt anförande

Det är viktigt att du lägger tid på att förbereda och öva på ditt anförande så att det blir intressant att lyssna på.

Din förberedelse kan du genomföra på följande sätt:

  1. Hitta källor till ditt ämne och läs dem
  2. Bestäm dig för ett fokus (en frågeställning/en vinkling)
  3. Skriv ett manus till ditt anförande
  4. Förbered dina hjälpmedel (t.ex. PowerPoint eller annat)
  5. Gör en disposition
  6. Fyll i elevformuläret
  7. Öva på ditt anförande

På följande sidor går vi igenom dessa förberedelsesteg....

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in