3. Manus till ditt anförande

I ditt manus ska du skriftligen formulera hur du tänker ta upp de olika beståndsdelarna i ditt anförande, och vad de ska innehålla. Detta kan du antingen göra som en sammanhängande text, eller i punktform. Men det är viktigt att du skriver ner dina tankar och idéer så du vet vad du ska säga vid genomförandet.

Retoriska knep

När du skriver ett manus kan det vara bra att använda några enkla retoriska knep för att fånga dina mottagares uppmärksamhet, på samma gång som du för fram dina åsikter och reflektioner på ett tydligt sätt. Medan du skriver kan du föreställa dig att du står inför klassen, och ska prata om ämnet och frågeställningen.

  • Skriv/prata direkt till mottagarna (t.ex. ”Vi känner alla igen situationen: Man vaknar till en ny dag, men vill bara dra täcket över huvudet och stanna hemma i sängen […]”
  • Inkludera exempel från verkligheten.
  • Ställ (retoriska) frågor till mottagarna (T.ex. ”Har ni någon gång verkligen brunnit för något? Verkligen velat en sak mer än allt annat?”)
  • Betona de viktigaste reflektionerna/perspektiven/synpunkterna med hjä...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in