1. Hitta källor till ämnet

Det är viktigt att du hittar några bra källor med intressant och tankeväckande information om ditt ämne, så att du få mer ingående kunskap om ämnet. Du kan använda dig av både sakprosa och skönlitteratur, filmer, radioinslag, bilder, etc. Det är inte ett krav att hitta många källor - två eller tre stycken kan vara tillräckligt, beroende på ditt ämne.

Läs källorna och gör anteckningar

När du har hittat 2–3 användbara källor ska du givetvis läsa dem noggrant, så a...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in