Fokuspunkter för bedömning av muntlig framställning

Det finns ett antal aspekter som är avgörande för bedömningen av ditt muntliga framförande. För att du ska kunna uppnå ett så bra betyg som möjligt är det därför en bra idé att du tänker på dessa när du förbereder och genomför ditt framförande.

Det som är avgörande för bedömningen av talet är:

  • Talets innehåll - Vilket ämne och frågeställning du har valt, hur intressant och relevant det är för andra ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in