Strukturen på ditt anförande

Det är mycket viktigt att ditt anförande är strukturerat så att alla delar hänger ihop, och att framförandet följer en röd tråd. En tydlig struktur ger mottagaren ett bra intryck, medan ett rörigt framförande kan resultera i att du förlorar publikens intresse. 

  • Inledning (ca ½-1 min):
    • Inled gärna med en intressant bild/citat/kortfilm för att väcka intresse för ämnet.
    • Presentera ämnet och förklara eventue...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in