Val av ämne

Det gemensamma temat för de nationella proven i Svenska 1 får ni reda på en tid innan delprov A genomförs. Utifrån detta tema ska du välja ett ämne som du ska hålla ditt anförande om.
Innan delprovet kommer du även att få ett elevformulär, där du ska redogöra för ditt val av ämne och vilka källor du har använt till anförandet.

Temana är oftast är väldigt breda, och har andra år varit ”olika världar”, ”kärlek”, ”relationer”, osv. Därför är det alltid möjligt för dig att hitta ett spännande ämne att tala om, som intresserar dig.

Under ett tema som ”relationer” är det till exempel möjligt att välja olika ämnen som ”god vänskap”, ”integration”, ”musiker och deras fans”, ”Sverige och EU”, ”relationen till idrott” – och många andra.

Så väljer du ett bra ämne

När du vet temat är det viktigt att börja fund...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in