Nationella prov | Svenska 1 | Delprov B: Läsförståelse

Delprov B går ut på att prova din läsförståelse i det svenska språket, genom att låta dig ta del av en rad olika texter vars budskap, handling och diverse sammanhang du ska kunna redogöra för.
Men hur går provet till egentligen?

 • Vid provtillfället kommer du att få ett texthäfte, samt ett uppgiftshäfte som relaterar till texterna i texthäftet.
 • Du går igenom uppgifterna i uppgiftshäftet, och läser sedan de tillhörande texterna.
 • Provet varar i två timmar, och det finns ingen schemalagd rast under provtiden.

I denna vägledning hjälper vi dig att förbereda dig inför delprov B - så att du kan klara provet med ett så bra betyg som möjligt.

Observera: Om något som framgår av vägledningen inte överensstämmer med din lärares instruktioner inför provet är det viktigt att du alltid lyssnar på din lärare, då din lärare vet hur riktlinjerna för provet ser ut på din skola. :)

Olika typer av texter till provet

Texterna som du får ta del av i delprov B, består av både skönlitteratur och facklitteratur.
Om en text är skönlitterär innebär detta att texten är fiktiv, dvs. att den beskriver en påhittad historia eller situation. Facklitteratur å andra sidan, är en text som lyfter fram något som inte är fiktivt, som till exempel en verklig händelse, en person eller fakta om ett ämne.

Exempel på facklitteratur är tidningsartiklar, krönika, insändare, historieböcker, vetenskapliga rapporter, osv.

Skönlitteratur kan bestå av romaner och noveller, dramer, poesi, och liknande.

Svårighetsgraden i texterna kan vara förhållandevis hög, och provet innehåller alltid en argumenterande eller utredande text, av filosofisk natur. Därför är det en bra idé att du försöker förbereda dig genom att läsa och förstå texter inom både facklitteratur och skönlitteratur (du hittar några övningar på nästa sida).

Uppgiftstyper i provet

Vanligtvis så förekommer det tre slags uppgifter i delprov B:

 • Uppgifter med flervalsalternativ, där du ska hitta det korrekta svaret.
 • Uppgifter där du ska ta ställning till om ett påstående är sant eller falskt.
 • Uppgifter som kräver ett egenproducerat svar, dvs. att du själv ska besvara frågan skriftligt. 
Uppgiftsexempel:

Vilket berättarperspektiv används i texten?
A: förstapersonsperspektivet
B: det allvetande berättarperspektivet
C: tredjepersonperspektivet

Vilka av följande påståenden är sanna och falska? (Markera med S och F)

__ Scenen utspelar sig ombord på ett skepp.
__ Kvinnan är olycklig.
__ Paret är skilt.
__ Alle i familjen får något att dricka.
__ Det yngsta barnet har inte en docka. 
__ Vinden spelar en central roll i berättelsen.

Vilket beslut fattar kvinnan, och varför väljer hon som hon gör?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Nationella prov | Svenska 1 | Delprov B: Läsförståelse

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-20
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Det är nyttigt! Men finns det mer skönlitteratur eller facklitteratur texter att kunna läsa och träna om? Några tips menar jag :)
 • 2018-11-13
  Det hjälper inte, jag har alla den information. Jag trodde att det finns special hjälpa som gamla nationella prov men det finns inte!
 • 2021-11-10
  Ingen vettig information som hjälper en vid nationella prov. Inte värt sitt pris!
 • 2016-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Tackar!!! Mycket bra!