Nationella prov | Svenska 1 | Delprov B: Läsförståelse

5 5 5 5 5 5 (5 bedömningar)

De nationella proven i Svenska 1 är det första nationella prov som du ska genomföra i detta kärnämne, och eftersom proven omfattar så många olika aspekter av det svenska språket, kan det kännas svårt att veta helt precist vad man ska kunna inför varje delprov. 

I denna vägledning delar vi med oss av en rad olika tips, på hur du ska gå till väga för att klara delprov B så bra som möjligt

I vägledningen får du bl.a. ta del av:

  • Hur delprov B är utformat och vilka aspekter inom läsförståelse som du bör fokusera på
  • Förslag på förberedande övningar och exempel på uppgifter som kan förekomma i provet 
  • Olika praktiska råd inför provet 

Så börja förbered dig redan nu och läs vidare, och lycka till med de nationella proven!

Klicka här och läs Web-boken nu


Användarnas bedömningar av: Nationella prov | Svenska 1 | Delprov B: Läsförståelse

Mest användbara positiva kommentar

19 av 22 tycker att den här bedömningen är användbar

6 6 6 6 6 6

Hjälpte mycket!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Skrivet av: Gymnasieelev på Årskurs 1

VS.

Mest användbara kritiska kommentar

14 av 16 tycker att den här bedömningen är användbar

3 3 3 3 3 3

Väldigt bra tips och råd

Skrivet av: Elev på Årskurs 9


19 utav 22 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
6 6 6 6 6 6

, 25-05-2015

Hjälpte mycket!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 1


14 utav 16 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
3 3 3 3 3 3

, 28-04-2015

Väldigt bra tips och råd

Skriven av: Elev på Årskurs 9


7 utav 8 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
5 5 5 5 5 5

, 20-11-2016

Det är nyttigt! Men finns det mer skönlitteratur eller facklitteratur texter att kunna läsa och träna om? Några tips menar jag :)

Skriven av: Elev på Årskurs 9


6 utav 10 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
6 6 6 6 6 6

, 12-05-2016

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 1