Tips till delprov B

Kom ihåg att det allra viktigaste under provet är att du börjar med att läsa igenom alla frågorna noggrant, så att du vet vad det är du ska besvara.

När du har gjort detta bör du även läsa igenom alla texterna ordentligt - och på så sätt hitta alla svaren till uppgifterna....

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in