Nationella prov | Svenska 1 | Delprov C: Skriftlig framställning

I delprov C ska du skriva en sammanhängande text på 300-600 ord, av antingen argumenterande eller utredande karaktär.

 • Vid provtillfället får du ett uppgiftshäfte med fyra olika skrivuppgifter, du ska välja en av uppgifterna - som då blir den uppgift som din text ska ta utgångspunkt i.
 • Texthäftet som du använde vid delprov B används även till detta prov, och med hjälp av de olika texterna samlar du det material och bakgrundsstoff som du behöver för att besvara uppgiften.
 • Beroende på vilken uppgift du väljer, ska du antingen skriva en argumenterande text, som t.ex. ett debattinlägg, eller en utredande text, i form av en insändare eller en essä.
 • Provet varar i 3 timmar och det finns ingen schemalagd rast under provtiden.

I denna vägledning hjälper vi dig att:

 • Strukturera din text genom att redogöra för alla nödvändiga beståndsdelar 
 • Disponera provtiden så effektivt som möjligt
 • Förbereda dig inför provet med hjälp av olika praktiska tips
 • Hämta inspiration till ditt skrivande med relevanta texttyper

Observera: Om något som framgår av vägledningen inte överensstämmer med din lärares instruktioner inför provet, är det viktigt att du alltid lyssnar på din lärare - då din lärare vet exakt hur riktlinjerna för provet ser ut på din skola :)

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Nationella prov | Svenska 1 | Delprov C: Skriftlig framställning

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  utmärkt jobbat på ett fenomenalt sätt
 • 2016-10-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra och väl skriven guide!
 • 2016-04-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra som hjlp kunde skippa skolan
 • 2016-03-02
  Skriven av Studerande på Termin 7
  BaaaaaaAaAaaAAA