Nationella prov | Svenska 1 | Delprov C: Skriftlig framställning

5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 (8 bedömningar)

De nationella proven i Svenska 1 är det första nationella prov som du ska genomföra i detta kärnämne, och eftersom proven omfattar så många olika aspekter av det svenska språket, kan det kännas svårt att veta helt precist vad man ska kunna inför varje delprov. 

I denna vägledning delar vi med oss av en rad olika tips på hur du ska gå till väga för att klara delprov C så bra som möjligt.

I vägledningen får du bl.a. ta del av:

  • Hur delprov C är utformat och vad du bör fokusera på för att åstadkomma en bra text 
  • Förslag på förberedande övningar och exempel på uppgifter som kan förekomma i provet 
  • Olika praktiska råd inför provet 

 Så börja förbered dig redan nu och läs vidare, och lycka till med de nationella proven!

Klicka här och läs Web-boken nu


Användarnas bedömningar av: Nationella prov | Svenska 1 | Delprov C: Skriftlig framställning

Mest användbara positiva kommentar

8 av 14 tycker att den här bedömningen är användbar

6 6 6 6 6 6

Väldigt bra!!!!!!!!!!!!!!!

Skrivet av: Elev på Årskurs 9

VS.

Mest användbara kritiska kommentar

1 av 1 tycker att den här bedömningen är användbar

4 4 4 4 4 4

utmärkt jobbat på ett fenomenalt sätt

Skrivet av: Gymnasieelev på Årskurs 2


8 utav 14 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
6 6 6 6 6 6

, 01-04-2015

Väldigt bra!!!!!!!!!!!!!!!

Skriven av: Elev på Årskurs 9


3 utav 9 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
6 6 6 6 6 6

, 19-11-2015

jättebraaaaaaaaaaaa!


1 utav 4 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
6 6 6 6 6 6

, 08-10-2016

Väldigt bra och väl skriven guide!

Skriven av: Elev på Årskurs 9


1 utav 4 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
6 6 6 6 6 6

, 12-05-2016

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 1