Nationella prov | Svenska 1 | Delprov C: Skriftlig framställning

De nationella proven i Svenska 1 är det första nationella prov som du ska genomföra i detta kärnämne, och eftersom proven omfattar så många olika aspekter av det svenska språket, kan det kännas svårt att veta helt precist vad man ska kunna inför varje delprov. 

I denna vägledning delar vi med oss av en rad olika tips på hur du ska gå till väga för att klara delprov C så bra som möjligt.

I vägledningen får du bl.a. ta del av:

 • Hur delprov C är utformat och vad du bör fokusera på för att åstadkomma en bra text 
 • Förslag på förberedande övningar och exempel på uppgifter som kan förekomma i provet 
 • Olika praktiska råd inför provet 

 Så börja förbered dig redan nu och läs vidare, och lycka till med de nationella proven!

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Nationella prov | Svenska 1 | Delprov C: Skriftlig framställning

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  utmärkt jobbat på ett fenomenalt sätt
 • 2016-10-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra och väl skriven guide!
 • 2016-04-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra som hjlp kunde skippa skolan
 • 2016-03-02
  Skriven av Studerande på Termin 7
  BaaaaaaAaAaaAAA