Hur man skriver en argumenterande/utredande text

Eftersom strukturen för en argumenterande och utredande text ofta påminner rätt mycket om varandra, kan du ta hjälp av denna mall som redogör för hur de respektive texterna kan byggas upp. Mallen kan du alltså använda som bakgrund till dispositionen i din egen text, oavsett vilken typ av text som du ska skriva vid provtillfället.

Mall till texten:

  1. En intresseväckande rubrik, som anspelar på innehållet i texten. Ibland är rubriken redan fastställd i uppgiftsbeskrivningen, men om den inte är det kan du prova att vara lite kreativ när du väljer en rubrik till texten - och på så sätt väcka läsarens nyfikenhet.
  2. En inledning, som presenterar ämnet och som får läsaren att vilja läsa vidare. [ca 50-100 ord]
  3. En huvuddel som redogör för ämnet på ett nyanserat och utförligt sätt, med utgångspunkt i uppgiftsinstruktionerna. [ca 250-500 ord]

T.ex: ”Redogör för ett fritidsintresse och förklara utförligt varför det är viktigt för dig”.

I huvuddelen ska d...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in