Argumenterande eller utredande text?

De två olika texttyperna som kan förekomma i delprov C liknar som sagt varandra i sin grundstruktur. Det finns dock några specifika kännetecken för respektive typ av text, och dessa kan vara bra att ha i åtanke under skrivandet.

I en argumenterande text ska du:

  • presentera ämnet och din tes
  • övertyga din mottagare om din åsikt - som relaterar till din tes
  • redogöra för dina synpunkter - med hjälp av genomtänkta och välformulerade argu...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in