Att tänka på under själva provet

Först och främst bör du läsa igenom uppgiften noggrant, så att du förstår vad du ska skriva om. Detta är väldigt viktigt, eftersom texten som du skriver ska besvara frågeställningen i uppgiften som du har valt. Det kvittar alltså om du har skrivit världens bästa text, om den inte utgår från uppgiftsbeskrivningen. 

Disponera din tid på ett bra sätt

Kom ihåg att disponera din tid på ett bra sätt, så att du hinner skriva en bra och utförlig text.
Förbered dig ordentligt, och avsätt tid till att läsa korrektur på texten när du har skrivit färdigt. På så sätt skapar du en bra struktur, och undgår onödiga stav- och slarvfel.

Tidsdispositionen skulle kunna se ut på följande sätt:

  1. Val av uppgift: max. 15 min.
    Du bör självklart välja den uppgift som förefaller mest naturlig för dig att besvara...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in