Nationella prov | Svenska 3 | Delprov A: Skriftlig framställning

De nationella proven i Svenska 3 omfattar liksom proven i Svenska 1 många olika aspekter av det svenska språket. Därför kan det kanske kännas svårt att veta helt precist vad man ska kunna inför varje delprov.
I denna vägledning delar vi med oss av en rad olika tips på hur du ska gå till väga för att klara delprov A så bra som möjligt.

I vägledningen får du bl.a. ta del av:

 • Hur delprov A är utformat och vad du bör fokusera på för att åstadkomma en bra text
 • En förklaring av vad en PM är som går in på dess uppbyggnad och beståndsdelar
 • Olika praktiska råd inför provet

Så börja förbered dig redan nu och läs vidare, och lycka till med de nationella proven!

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Nationella prov | Svenska 3 | Delprov A: Skriftlig framställning

[21]
Användarnas bedömningar
 • 2014-12-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  verkligen bra innehåll inför provet
 • 2015-01-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra, bra innehåll fokus på Pm. Det underlättade mycket
 • 2018-06-23
  Skriven av Studerande på Termin 12
  Antligen
 • 2016-11-22
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Fick bra tips om hur jag ska förbereda mig inför nationella provet