Nationella prov | Svenska 3 | Delprov A: Skriftlig framställning

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 (20 bedömningar)

De nationella proven i Svenska 3 omfattar liksom proven i Svenska 1 många olika aspekter av det svenska språket. Därför kan det kanske kännas svårt att veta helt precist vad man ska kunna inför varje delprov.
I denna vägledning delar vi med oss av en rad olika tips på hur du ska gå till väga för att klara delprov A så bra som möjligt.

I vägledningen får du bl.a. ta del av:

  • Hur delprov A är utformat och vad du bör fokusera på för att åstadkomma en bra text
  • En förklaring av vad en PM är som går in på dess uppbyggnad och beståndsdelar
  • Olika praktiska råd inför provet

Så börja förbered dig redan nu och läs vidare, och lycka till med de nationella proven!

Klicka här och läs Web-boken nu


Användarnas bedömningar av: Nationella prov | Svenska 3 | Delprov A: Skriftlig framställning

Mest användbara positiva kommentar

29 av 29 tycker att den här bedömningen är användbar

6 6 6 6 6 6

verkligen bra innehåll inför provet

Skrivet av: Gymnasieelev på Årskurs 3

VS.

Mest användbara kritiska kommentar

3 av 3 tycker att den här bedömningen är användbar

4 4 4 4 4 4

bar innehåll inför provet

Skrivet av: Studerande på Termin 3


29 utav 29 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
6 6 6 6 6 6

, 07-12-2014

verkligen bra innehåll inför provet

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 3


18 utav 18 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
6 6 6 6 6 6

, 17-01-2015

Mycket bra, bra innehåll fokus på Pm. Det underlättade mycket

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 3


3 utav 3 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
5 5 5 5 5 5

, 22-11-2016

Fick bra tips om hur jag ska förbereda mig inför nationella provet

Skriven av: Elev på Årskurs 9


5 utav 7 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
6 6 6 6 6 6

, 25-10-2016

mycket bra

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 1