Nationella prov | Svenska 3 | Delprov A: Skriftlig framställning

I delprov A ska du skriva en sammanhängande utredande text i PM-form, på 600-800 ord.

 • Delprov A varar i 4 timmar och det finns ingen schemalagd rast under provtiden.
 • Vid provtillfället får du ett uppgiftshäfte med fyra olika skrivuppgifter, och du ska välja en av uppgifterna som presenteras.
 • Den typ av text som du ska skriva för att besvara uppgiften, är en PM (promemoria). En PM är en vetenskaplig utredande text av akademisk karaktär, som ofta skrivs på universitetet (Läs mer om en PM på nästa sida).
 • Till provet får du även ett texthäfte, och med hjälp av de olika texterna samlar du det material och de källor som du behöver för att skriva din PM.
 • Texterna är av varierande svårhetsgrad och består av sakprosa från både facklitteratur, tidskrifter, webbplatser, osv.

Exempel på uppgift

Många anser att bloggar har blivit en stark påverkansfaktor i samhällsdebatten och till viss del ersatt de traditionella medierna, medan andra kritiserar den s.k. ”bloggosfären”. Är bloggen en maktfaktor?

Skriv din PM. Presentera frågeställningen. Beskriv med hjälp av texthäftet bloggens roll i samhället. Dra en slutsats om bloggen som maktfaktor och motivera din slutsats.

Kom ihåg att din PM ska anpassas till kommunikationssituationen som beskrivs ovan under rubriken Instruktion.

Rubrik: Bloggens makt i samhället


I denna vägledning hjälper vi dig att:

 • strukturera och skriva en bra PM
 • disponera provtiden så effektivt som möjligt
 • förbereda dig inför provet med hjälp av praktiska tips
 • hämta inspiration till ditt skrivande med relevanta textexempel

Observera: Om något som framgår av vägledningen inte överensstämmer med din lärares instruktioner inför provet, är det viktigt att du alltid lyssnar på din lärare - då din lärare vet hur riktlinjerna för provet ser ut på din skola. :)

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Nationella prov | Svenska 3 | Delprov A: Skriftlig framställning

[27]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra mall för ett PM, och även praktiska tips. Däremot tycker jag att det är synd att det inte valdes ett exempel på en text med betyget A, eller iallafall hur lärarna har tänkt när de bedömer just det exemplet som togs upp.
  Hej och tack så mycket för din kommentar. Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten på våra produkter, så vi uppskattar din feedback på vägledningen. Till nästa omgång av nationella prov kommer vi att försöka se till att vi har exempel på A-nivå på samtliga skriftliga prov. Med vänlig hälsning, Studienet.se
  Skriven av: Studienet.se-redaktionen
 • 2015-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Är inte alls lika nervös längre, tack såå mycket för välformulerad och bra beskrivning av genomgång av PM! Imorgon gäller det :)
 • 2020-10-07
  Det var jätte svårt för mig.
 • 2018-06-23
  Skriven av Studerande på Termin 12
  Antligen