Hur man skriver en PM

PM:en som du ska skriva i detta delprov är en form av utredande text, som ska skrivas på ett vetenskapligt och objektivt sätt.

I din PM ska du:

  • Presentera ett ämne samt en frågeställning inom ämnet (ämnet och frågeställningen anges i uppgiftsbeskrivningen).
  • Utreda ämnet som frågeställningen belyser, genom att redogöra för ämnet på ett objektivt sätt – med utgångspunkt i källorna i texthäftet.
  • Skriva en slutsats eller en jämförelse, där du behandlar frågeställningen – återigen med utgångspunkt i källorna.
  • Formulera dig på ett nyanserat och vetenskapligt sätt.
  • Skapa ett sammanhang och en tydlig röd tråd i din text, från start till slut.
  • Använda källorna på ett utförligt sätt och referera till dem på ett korrekt sätt. Din PM ska som utgångspunkt bygga på källorna i texthäftet, inte på dina egna åsikter och tankar om ämnet. Däremot ska du uttrycka dina egna slutsatser om ämnet, utifrå...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in