Rekommendationer till skrivandet

I denna del av vägledningen kan du ta del av ett flertal rekommendationer till textens struktur och stil, som tar utgångspunkt i de generella bedömningsanvisningarna för delprov A.

 • Textens saklighet och disposition:
  Det är viktigt att din text är saklig och objektiv, och att du utreder ämnet och frågeställningen på ett korrekt sätt.
  • Du ska inte skriva texten med utgångspunkt i dina egna åsikter och tankar om ämnet. Däremot ska dina reflektioner kring källornas innehåll vara i fokus i din PM.
  • Kom ihåg att det ska vara ett logiskt sammanhang i alla meningar, och att du inte ska ta upp synpunkter eller argument som du inte har hittat belägg för i källorna.
  • Tänk även på att belysa ämnet från flera olika synvinklar, så att du visar din analytiska förmåga och din förståelse för ämnet.
 • Källhantering och referatteknik:
  Din PM ska som sagt ta utgångspunkt i texterna som presenteras i texthäftet, och därför är det viktigt att du refererar på ett korrekt sätt.
  • Referera kontinuerligt till källorna. Både din utredning och din slutsats/jämföre...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in