Att tänka på under själva provet

Det är viktigt att du börjar med att läsa igenom uppgiftsbeskrivningen noggrant, så att du förstår vad det är du ska skriva om, och att du är säker på frågeställningen. Detta är avgörande för bedömningen av provet, eftersom texten som du skriver ska besvara frågeställningen med utgångspunkt i uppgiftsbeskrivningen.

Så även om du har skrivit världens bästa PM rent textmässigt, kan du ändå riskera att få ett dåligt betyg om PM:en inte utgår från uppgiftsbeskrivningen. 

Disponera din tid på ett bra sätt

Tänk på att disponera din provtid på ett bra sätt, så att du hinner skriva en välstrukturerad och utförlig PM. 4 timmar känns kanske som en lång tid, men när man väl sitter och skriver går tiden ibland förvånansvärt fort. Därför är det viktigt med en bra tidsdisposition, som du kan försöka att ha i åtanke under skrivandet.

Kom även ihåg att avsätta tid till att läsa korrektur på texten när du har skrivit färdigt, så att du undviker onödiga stav- och slarvf...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in