Nationella prov | Svenska 3 | Delprov B: Muntlig framställning

I delprov B i Svenska 3 ska du hålla ett argumenterande tal på ca 5 minuter inför klassen. Ditt anförande skal handla om en tes, som du själv väljer inom det tema som presenterades i delprov A.

Exempel på uppgift

Håll ett anförande på ungefär 5 minuter där du argumenterar för en tes inom temat. Ta hjälp av retorikens verktyg när du planerar och genomför ditt anförande, och använd dessa för att övertyga din publik, det vill säga klasskamraterna.

I denna vägledning hjälper vi dig:

 • Att välja ett bra ämne/tes
 • Att förbereda ditt tal
 • Att strukturera ditt framförande
 • Att framföra talet på ett bra sätt
 • Att hantera scenskräck och prestationsångest

Observera: Om något som framgår av vägledningen inte överensstämmer med din lärares instruktioner inför provet, är det viktigt att du alltid lyssnar på din lärare - då din lärare vet mera precist hur riktlinjerna för provet ser ut på din skola. :)

Om du vill läsa ännu mer om hur du håller ett argumenterande tal, och talets olika beståndsdelar, kan du läsa mer om det i Studienets guide till Argumenterande tal.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Nationella prov | Svenska 3 | Delprov B: Muntlig framställning

[14]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra förberedelse inför muntlig framställning!
 • 2014-12-18
  Skriven av Studerande på Termin 2
  Det är väldigt bra. Jag fick nytta av detta.
 • 2019-05-04
  Det är bra jag fick veta vad broven krävs
 • 2018-06-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  .