Nationella prov | Svenska 3 | Delprov B: Muntlig framställning

De nationella proven i Svenska 3 är det första nationella prov som du ska genomföra i detta kärnämne, och eftersom proven omfattar så många olika aspekter av det svenska språket, kan det kännas svårt att veta helt precist vad man ska kunna inför varje delprov. Muntlig framställning, som delprov B går ut på, är dessutom den provform som allra flest fasar inför.
I denna vägledning delar vi med oss av en rad olika tips på hur du ska gå till väga för att klara delprov B så bra som möjligt - så att du får till en toppenpresentation.

I vägledningen får du bl.a. ta del av:

 • Hur delprov B är utformat och vad du bör fokusera på inom muntlig framställning
 • Hur du strukturerar ditt tal och vilka beståndsdelar som ska vara med
 • Olika praktiska råd inför provet

Så börja förbered dig redan nu inför delprov B, och läs vidare. Lycka till med framförandet!

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Nationella prov | Svenska 3 | Delprov B: Muntlig framställning

[13]
Användarnas bedömningar
 • 2014-12-18
  Skriven av Studerande på Termin 2
  Det är väldigt bra. Jag fick nytta av detta.
 • 2016-02-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Helt okej, kunna hitta detta på nätet.
 • 2019-05-04
  Det är bra jag fick veta vad broven krävs
 • 2018-06-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  .