5. PowerPoint och andra hjälpmedel

Med en PowerPoint-presentation kan du understötta dit framförande rent grafiskt. PowerPoint är bra att använda när man vill:

  • Uppge källor
  • Dela med dig av citat
  • Visa olika bilder och illustrationer
  • Redovisa olika reflektioner/fakta i punktform

Läs igenom ditt manus och...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in