Språk och stil

Språket är enkelt och alldagligt

Språket i novellen kännetecknas av strikthet och realistisk saklighet. Även när Åkes känslor beskrivs, görs det med hjälp av ett sakligt språk. 

Han är nu ohyggligt trött, sömnen böljar över honom som dimmor medan han går och genom dessa dimmor uppfattar han smällande steg i trappan, […] Så fort han kommit under täcket glider han motvilligt men snabbt ner i sömnens vatten och de sista vågorna som slår över huvudet på honom är mjuka som snyftningar. (sid. 4)

Citatet speglar det distanserade sätt på vilket Åkes känslor beskrivs. Författaren använder uttrycket: ”som snyftningar” istället för att direkt skriva att Åke snyftar och är ledsen.

När Åkes fantasidrömmar och lekar beskrivs, görs det med samma språkliga stil som det ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in