Hjälp med Naturkunskap

Kurser i kärnämnet ”Naturkunskap” låter dig bekantas med tvärvetenskapliga ämnesområden inom biologi, fysik, kemi och geovetenskap. Fokus ligger bland annat på hållbar utveckling, miljöförstöring, konsekvenserna av olika livsstilar, människokroppen, resursfördelning på jorden och dess kretslopp. Vad som är särskilt viktigt är att du som elev får en förståelse för hur naturvetenskap kan bidra till att forma val och handling i både vardag och yrkesliv.

Detta kan bland annat göras genom utförandet av olika experiment och labbrapporter, samt ytterligare reflektion genom fördjupningsuppgifter och utredande texter. Du hittar exempel på allt detta (och mer) på denna sida där vi samlat alla våra uppsatser inom ”Naturkunskap”.