Analys

Utdrag

Nedan kan du läsa ett kort utdrag ur vår analyshjälp till romanen:

Stjärnsberg

Den fysiska miljön där internatskolan Stjärnsberg är belägen är en idyll. Internatet Stjärnsberg ligger i en vacker omgivning och att skolan även erbjuder möjligheter till sportslig rekreation. Skolområdet består ytterligare av ett antal småhus. Varje årskurs bor i ett separat hus. Eleverna i den högsta årskursen bor i ”Olympen.” Enligt den grekiska mytologin är det ”gudarnas boning.” 

Stjärnsberg växte fram ur grönskan vid en sjöstrand. De flesta husen var vita med rött tegeltak; en stor eklund i centrum, grusgångar, kortklippta gräsmattor, rosenrabatter. De [chauffören och Erik i taxin] passerade en stor fotbollsplan och en simhall. (sid. 57)

I skolans matsal råder en fast och strikt bordsplacering. Varje bord har en bords-chef och stränga regler vid måltiderna. Elevernas rang och status är inbyggd i placeringen. De yngsta eleverna sitter längst ned i matsalen.

Rutan var det område på Stjärnsberg där elevernas stora fysiska uppgörelser ägde rum. Såväl Erik som Pierre har blivit utmanade i rutan. När två elever slogs i rutan var det förbjudet för andra att gripa in. I rutan var slagsmålen därför på liv och död. Rutan kan sägas symbolisera en scen för mänsklig utsatthet. Samma utsatthet existerar under krig mellan nationer och folk.

På Stjärnsberg råder kamratuppfostran. Lärarna lägger sig inte i hur den går till. Därför frodas grymheterna och pennalismen eleverna emellan. Generellt gäller att ju yngre en elev är, desto mer stryk ska han få. Vid tävlingar och andra utmaningar delas inte eleverna upp efter ålder eller liknande. Detta innebär i realiteten att gymnasisterna ges möjligheten att klå upp realskoleeleverna.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in