Komposition

Kronologisk struktur men med cirkulärt innehåll

Tidsmässigt har romanen Ondskan av Jan Guillou en kronologisk uppbyggnad. Läsaren får följa huvudpersonen Erik från det han är 14 år till dess han tar studentexamen. 

Innehållsmässigt är strukturen dock cirkulär. Huvudpersonen misshandlas under uppväxten, vilket beskrivs i inledningen. Därefter misshandlar han och blir misshandlad, vilket skildras i huvuddelen. 

I den avslutande delen gör han upp med roten till sitt lidande: pappans ondska. I slutet av romanen är han framme vid möjligheten att tillintetgöra det grundläggande och ursprungliga problemet i sitt liv.

Komposition i tre delar

Romanen saknar kapitelindelning i egentlig mening. Istället utgörs boken av en enda styckeindelad text. Effekten av det...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in