Motiv

Ondskan genomsyrar romanen

Ett genomgående tema i romanen är ondska. Romanens namn anspelar även på detta tema. Karaktärernas agerande gentemot varandra är präglat av känslokyla. Det råder ett ondskefullt klimat, såväl i Eriks hem som i de båda skolor han besöker.

Några få romankaraktärer beskrivs på andra sätt än onda. Exempel på sådana personer är Eriks rumskamrat Pierre, Eriks finska flickvän Marja samt några enstaka lärare. 

Vänskapens och kärlekens gränsöverskridande 

Erik och Pierre blir goda vänner sedan de blivit rumskamrater på Stjärnsberg. Det tar dock ett tag innan de båda övervunnit den ömsesidiga misstron och vågar släppa in varandra i sina liv. I många hänseenden är Erik och Pierre varandras motsatser.

Rent utseendemässigt är de båda ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in