Psykologiska perspektiv och psykologins historia

Psykologin är en relativt ung vetenskap med en riktigt spännande historia. Under psykologins historiska framväxt har det utvecklats flera olika perspektiv, alltså olika sätt att se på vårt psyke och vårt beteende. De här perspektivens uppkomst hänger såklart ihop med samhällsutvecklingen i stort - både sättet att se på vetenskap och viktiga historiska händelser såsom världskrigen, medicinens utveckling och utvecklingen av sociala medier har påverkat psykologin på olika sätt.

I den här sammanfattningen över de psykologiska perspektiven och psykologins historiska framväxt går vi igenom perspektiven och olika viktiga begrepp, och sätter samtidigt in dem i dess historiska och samhälleliga kontext. I sammanfattningen hittar du information om:

 • Det psykodynamiska perspektivet
 • Beteendeperspektivet och behaviorismen
 • Det humanistiska perspektivet
 • Det kognitiva perspektivet
 • Det biologiska perspektivet
 • Det socialpsykologiska perspektivet

Sammanfattningen utgår från relevant kurslitteratur från Psykologi 1 och 2a i den svenska gymnasieskolan. För varje psykologiskt perspektiv vi går igenom tar vi upp både viktiga begrepp, teoretiker, terapiformer och kritik. Här kan du få begreppen förklarade lite extra samtidigt som vi ger förslag på hur du kan tänka kring psykologiska teorier och strömningar. 

Den fungerar fint som instuderingsmaterial inför ett prov, eller varför inte som uppslagsverk när du ska skriva PM eller fördjupningsarbete. Sammanfattningen är anpassad till gymnasieskolans kurser inom psykologi, men går såklart att använda även inom högre studier. 

Lycka till med dina studier inom psykologi!

 

 

 

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Psykologiska perspektiv och psykologins historia

[46]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jätte bra hjälp när det kommer till de psykologiska teorierna! Bra information och intressant. Kanske kan vara lite mer utvecklat när det kommer till vissa delar av texten för att göra det hela lite mer ingående.
 • 2021-04-22
  Bra upplägg och lättorienterad. Saknar dock en lista med för- och nackdelar istället för sidor med endast kritik mot perspektiven.
 • 2021-11-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bästa
 • 2020-12-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra