Betingning hos människan

Pavlovs försök med hundarna och den klassiska betingningen var starten för behaviorismen. Här fick vi en mätbar och konkret psykologi som gick lätt att se och ta på, till skillnad från exempelvis den psykodynamiska psykologin som handlar mycket om det omedvetna, det vi inte kan se.

Flera forskare fortsatte i Pavlovs spår, genom att ta hans slutsatser och tillämpa dem på människor. En av de tidigaste och mest kända hette John B Watson (1878-1958). Watson ansåg att behaviorismen var svaret på psykologins gåta, att forskare inom psykologi bara skulle syssla med sådant som var mätbart och att han med behaviorismens hjäl...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in