Operant betingning och BF Skinners boxar

En annan framstående forskare inom behaviorismen är Burrhus F. Skinner (1904-1999). Han gjorde sig särskilt ett namn när det gällde den operanta betingningen (kallas också instrumentell inlärning).

Klassisk betingning och operant betingning skiljer sig från varandra på följande sätt:

Klassisk betingning uppstår spontant genom att en person eller ett djur exponeras för något (Neutral Stimulus) som kopplas ihop med något (Obetingat Stimulus) som framkallar en naturlig respons (rädsla, salivering eller glädje till exempel). Neutral stimulus (NS) blir då betingad stimulus (BS) och framkallar själv responsen.

Operant betingning eller instrumentell inlärning handlar om handling och belöning, som lär in ett visst beteende. Ett djur eller en människa lär sig att en viss handling ger en belöning – och upprepar detta beteende för att få denna belöning.

Skinner experimenterade med råttor och boxar. Han lärde sina råttor att utföra en rad olika handlingar i de så kallade ”Skinnerboxarna”, genom att belöna dem på olika sätt. Det gick till ungefär så här:

Skinners ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in