Hjärnan och ryggmärgen – det centrala nervsystemet

Vårt nervsystem består av hjärnan och ryggmärgen samt nerver som är utspridda i kroppen. Det är hjärnan som är nervsystemets bas. Hjärnan både sänder ut signaler till kroppen och hämtar in signaler och information från kroppen. Våra sinnesintryck och var i ett rum vi befinner oss någonstans, hur kroppens läge är och var vi har till exempel vår arm är sådan information som kommer via nervsystemet och till hjärnan. Hjärnan ger i sin tur ut signaler till kroppen om vad vi ska utföra, till exempel att vi ska röra vår arm från det läge den är i till att vifta bort en fluga som stör – och flugan har vi fått information till hjärnan om från våra sinnen, vår syn och hörsel. Hjärnan är kort sagt kroppens ledningscentral.

Hjärnan och ryggmärgen kallas tillsammans för det centrala nervsystemet, CNS. Övriga nerver i kroppen kallas det perifera nervsystemet. Ryggmärgen finns i vår ryggrad och sitter ihop med hjärnan med något som kallas förlängda märgen och hjärnstammen. Hjärnan och ryggmärgen, liksom resten av kroppens nervsystem, består av nervceller. Nervcellerna kommunicerar via elektriska impulser och kemiska ämnen som kallas signalsubstanser.

Hjärnan är plastisk

Man brukar säga att hjärnan är plastisk. Det betyder att den är föränderlig, inte statisk, den går att påverka. När vi utför något med vår hjärna och kropp registrerar vi såklart det i hjärnan. Gör vi samma sak mycket, till exempel övar på att gå, cykla eller spela ett musikinstrument, eller löser korsord, kommer vi att bli bättre på det. Det beror på att den bana av tankar och kommandon vi utför i hjärnan när vi gör sysslan blir använd mer och mer. Den här banan blir då smidigare, i och med att vissa synapser förstärks. Kanske behövs färre processer när vi gör sysslan nästa gång – vi har lärt oss en smidigare väg till samma sak, hjärnan har utvecklats. Det här sker hela livet, även om det blir svårare att lära sig nya saker ju äldre man blir. Det är på grund av hjärnans plasticitet (föränderlighet) man brukar rekommendera äldre personer att...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in