Nervceller och nervsignaler (signalsubstanser)

Hela vårt nervsystem är sammankopplat och består av nervceller. Våra nervceller kommunicerar med varandra och skickar kommandon från hjärnan till våra muskler och från våra sinnen till hjärnan.

Nervcellerna skickar information med hjälp av elektriska impulser och kemiska ämnen, så kallade signalsubstanser. Nervcellerna består enkelt sett av tre delar, en kärna, en sändar-del (axon) och en mottagar-del (dendrit).

  • När en nervcell ska skicka en signal till en annan nervcell, börjar signalen färdas genom dess axon (sändar-del) som en elektrisk impuls
  • Men mellan sändarcellens axon och mottagarcellens dendrit finns ett litet glapp, kallat synaps
  • Över synapsen kan inte den elektriska impulsen färdas, så den måste göras om
  • I nervcellernas axon finns så kallade synapsblåsor. När den elektriska impulsen når synapsblåsorna släpper de ifrån sig ett kemiskt ämne, en så kallad signalsubstans
  • Signalsubstansen fäster i den mottagande nervcellens receptorer (mottaga...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in