Neuropsykiatriska diagnoser

Det biologiska perspektivet kan förklara en hel del problem man kan ha med sina neuropsykiska funktioner, alltså de funktioner som finns i hjärnan och påverkar vårt beteende och vår psykiska funktionsförmåga.

Några exempel på vanliga och kända neuropsykiatriska diagnoser är:

  • Autism: En autistisk person har stora svårigheter att skapa sammanhang av sina upplevelser och att samspela med andra socialt. Det kan man märka genom att:
    • det är svårt att få kontakt med personen,
    • personen pratar entonigt
    • personen ogillar eller bryr sig inte om kroppskontakt
    • personen har en organiserad vardag med fasta scheman

Enligt det biologiska perspektivet beror autism på medfödda genetiska orsaker ell...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in