Det perifera nervsystemet

Vårt nervsystem består av hjärnan, ryggmärgen och nerverna som finns utspridda i kroppen. Hela nervsystemet är sammankopplat, men man brukar skilja på det centrala nervsystemet och det perifera nervsystemet. Det centrala nervsystemet (CNS) består av hjärnan och ryggmärgen. CNS kommunicerar med kroppen via det perifera nervsystemet, som helt enkelt är alla andra nerver i kroppen än de i hjärnan och ryggmärgen. Man kan säga att CNS chefar över det per...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in