Det humanistiska perspektivet

Inom det humanistiska perspektivet tror man inte, som psykodynamikern och behavioristen, att människan är förutbestämd till vissa beteenden och handlingar. Man är inriktad på förståelse av den enskilda individens verklighet – vad är det egentligen som gör oss till de vi är?

Att människan är fri att handla, kan motiveras och har flera möjligheter är humanismens ledord. Det...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in