Abraham Maslow och behovstrappan

Abraham Maslow (1908-1970) var från en rysk judisk familj, och levde i New York. Han studerade behaviorism under flera av de mest framstående inom fältet, men allt ändrades när han själv fick barn. Då tyckte nämligen Maslow att de behavioristiska teorierna inte räckte till för att förstå en komplex individ.

Maslow såg på barnet som en individ med möjligheter och med inneboende egenskaper, inte som ett blankt papper som så småningom lär in beteenden. Han eftersökte en humanistisk syn inom psykologin – som skiljde sig från den naturvetenskapliga som dominerade den psykodynamiska och den behavioristiska psykologin.

Humanisterna menade att människor har en inneboende potential och godhet – men hur kommer det sig...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in