Carl Gustav Jung och arketyperna

Carl Gustav Jung (1875-1961), från Schweiz, var en av Freud viktigaste lärjungar. Men efter att ha stått psykoanalysens fader väldigt nära under många år bröt de två med varandra. De var helt enkelt inte längre överens och trots att han står med fötterna i psykoanalysen är Jung en av de mest framstående teoretikerna inom den humanistiska psykologin – även om man inte helt och hållet kan placera honom inom det här perspektivet.

Det de båda männen framförallt var oense om var religionens roll och sexualitetens roll för människan. Jung betonade det andliga medan Freud trodde benhårt på att människan styrs av sina drifter, framförallt libidon.

I följande avsnitt ska vi bena ut Jungs teorier kring personligheten, det medvetna och omedvetna, arketyper och drömmar. 

Individen, medvetandet och det omedvetna

Jung menade att vår personlighet har tre delar; det medvetna, det personligt omedvetna och det kollektivt omedvetna. För att förklara den här modellen börjar vi med att berätta om begreppet komplex. Jung använder begreppet komplex för att beskriva grupperade föreställningar/idéer om oss själva. Ett komplex här är alltså en samling (en grupp) föreställningar.

Jung menade att olika komplex finns i olika delar av vår personlighet, några i vårt medvetande, några i vårt personliga omedvetna och några i det kollektiva medvetandet. Jung beskrev också en process, individuationen, genom vilken man reser inåt genom personlighetens lager och blir bekant med alla komplex – för att på så sätt till sist bli en ”hel” individ.

Här ser du en illustration av vår personlighets olika lager och de komplex som finns där.

Det medvetna

  • I vårt medvetna finns den bild vi har av oss själva.
  • Jung kallar detta komplex för jaget.
  • I jaget finns sådana uppfattningar om oss själva som exempelvis: J...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in