Carl Rogers personlighetsteori

Carl Rogers (1902-1987) humanistiska teorier växte fram i och med hans arbete inom barnpsykiatrin. Rogers intresserade sig för hur människans inre värld såg ut och menade att för att förstå en människa måste man förstå dennes upplevelsevärld.

Upplevelsevärlden, menar Rogers, består av upplevelser som är antingen omedvetna eller medvetna. Upplevelser kan vara omedvetna av två skäl, antingen för att de är oviktiga eller för att de strider mot vår självbild.

Vår självbild är hur vi ser oss själva. I den kanske det finns vissa känslor och tankar som inte passar in. Därför upplever vi de inte – de blir omedvetna. 

Ett exempel på det är:

Pelle ser sig själv som empatisk och förstående inför andras situation. Han har en vän, Anders, som brukar berätta om sina depressiva känslor och upplevelser för Pelle, som lyssnar och försöker hjälpa. Ibland känner Pelle att han blir oer...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in