Kritik mot det humanistiska perspektivet

Det som förenar teorierna inom det humanistiska perspektivet är framförallt synen på människan som just människa – en person/individ med vilja, handlingar och behov. Man såg utveckling och självförverkligande som mänskligt och något som driver oss – och man tog avstånd från en deterministisk (förutbestämd) syn på människan.

Det humanistiska perspektivet var i sig självt fött ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in