Det kognitiva perspektivet

Även det kognitiva perspektivet uppstod, som det humanistiska, som en motreaktion mot behaviorismen. Att man bara ska titta på det som är synligt och mätbart höll man inte alls med om inom kognitionspsykologin. Här intresserade man sig istället för det som händer innan själva beteendet – nämligen tankarna.

Kognition betyder ungefär tankar eller mentala processer. När det kognitiva perspektivet växte fram i mitten av 1900-talet var det för att man fu...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in