Kritik mot det kognitiva perspektivet

Det kognitiva perspektivet växte fram som en reaktion på beteendeperspektivet, precis som humanistiska perspektivet tyckte man att för mycket fokus låg på det mätbara, det yttre. Inom det kognitiva perspektivet ville man istället fokusera på insidan – tankar och hur de hänger ihop med känslor och beteende.

Inom det kognitiva perspektivet tror man också att många av våra tankemönster formas ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in