Grundantaganden och attribueringsstilar

När man pratar om hur olika människor tolkar situationer på olika sätt använder man inom det kognitiva perspektivet ibland begreppen grundantaganden och attribueringsstilar. De handlar helt enkelt om hur man brukar tolka situationer, om man ofta tolkar dem negativt eller positivt och om man oftast skyller negativa händelser på sig själv eller på andra.

Grundantaganden och attribueringsstilar är delar av vår personlighet – vissa är benägna att tolka händelser på ett sätt och vissa på ett annat. Till stor del menar man att detta beror på våra erfarenheter, minnen och kunskaper. I likhet med det psykodynamiska perspektivet tror man att mycket av ens sätt att tolka situationer stämmar från sådant man upplever i sin barndom.

Grundantaganden

Beroende på hur man ser verkligheten kommer man tolka händelser olika. Det här hänger också ihop med ens känslor. Tycker man ofta att sådant som händer en bekräftar att man är på ett visst sätt kan det bero på att man har ett visst grundantagande om sig själv – och det behöver inte betyda att det är så andra männis...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in