Verkligheten och kognitiva scheman

Du har säkert tänkt på att du och dina vänner, eller du och dina föräldrar, ibland tolkar en situation på olika sätt. Kanske upplevde du att er lärare läxade upp hela klassen på lektionen och var onödigt sur och tvär, medan din kompis tyckte det var bra att hen äntligen sa ifrån på skarpen till de som alltid stör på lektionen, men tog inte åt sig något själv. Det här menar man inom det kognitiva perspektivet beror på att vi ser på verkligheten på olika sätt – baserat på våra erfarenheter, minnen, tidigare kunskap och våra tankemönster.

Ellis ABC

Så hur går då det här till? Vad är det som händer i oss när vi upplever någonting och hur kan det i sin tur påverka hur vi beter oss? Inom det kognitiva perspektivet pratar man ofta om kognitiva processer och tankemönster. För att förklara de här begreppen börjar vi med att titta ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in