Det psykodynamiska perspektivet och Freud

Den psykodynamiska psykologin bygger på den mycket välkända psykologen Sigmund Freuds teorier. De flesta känner nog till Freud, men det psykodynamiska perspektivet har fortsatt att utvecklas även efter hans tid.

Att perspektivet heter som det heter beror på att psykodynamiker anser att människan utvecklas och drivs av inre minnen, konflikter och behov. Dessa inre känslor påverkar hur vi uppfattar världen, menar psykodynamikern. Det betyder att människans psyke är dynamiskt (i rörelse, föränderligt), i motsats till att det skulle vara statiskt (stillastående).

Sigmund Freud och den psykodynamiska psykologin

Österrikaren Sigmund Freud (1856-1939) tillhör psykologins allra mest inflytelse...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in