Ångest, trauman, neurotiska handlingar

En stor del av Freuds teori är att vi människor alltid strävar efter att minska eller undvika ångest. Det är till exempel både försvarsmekanismernas syfte, och ”jagets” uppgift som medlare mellan våra drifter i ”detet” och våra ideal i ”överjaget”.

En person som mår psykiskt väl har en bra balans mellan ”detet” och ”överjaget” - med ett starkt ”jag” som anpassar beteendet efter normer och regler, utan att vi för den sakens skull struntar för mycket i de egna önskningarna och behoven.

Fundera på vad som händer om man har ett dominerande ”överjag” eller ett dominerande ”det”, vilka problem kan uppstå?

Trauman

Gemensamt för hela det psykodynamiska perspektivet är att man lägger stor vikt vid det som händer i barndomen. Faktiskt trodde Freud länge då han behandlade ”hysteriska” kvinnor att deras problem var orsakade av bortträngda sexuella övergrepp i barndomen, trauman.

Trauman är starkt obehagliga upplevelser. Ofta trä...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in