Barns utveckling

Det finns många teorier kring hur människan utvecklas under barndomen. Vad är det som händer och när? Hur går det till när vi utvecklas från att vara spädbarn till fullt fungerande vuxen?

Enligt Freud och det psykodynamiska perspektivet är barndomen mycket betydelsefull. Men tankarna går också isär även inom perspektivet. Freud betonar de inre drifterna i sin teori om den psykosexuella utvecklingen (se nästa...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in