De psykosexuella faserna

Den psykosexuella utvecklingsteorin är Freuds förklaringsmodell till vår utveckling under barndomen. Att han använder ordet sexuell här kan verka konstigt, men det Freud menar är inte riktigt detsamma som det vi tänker på när vi hör ordet till vardags.

Freud pratar om libido som en av våra viktigaste drifter, vår livsdrift. Libido är den drift eller den energi som handlar om njutning av olika slag, inte bara sexuell sådan. Det är alltså libidon som Freud menar tar sig olika uttryck under uppväxten.

Freud menar att man får sina lustupplevelser på olika sätt under de olika faserna. Uppstår problem i en fas, menar Freud att det kan leda till problem i vuxen ålder, då man inte har blivit ”klar” med det steget i sin utveckling.

Det orala stadiet (0-1,5 år)

  • Lustupplevelser genom munnen
  • Amning och närheten till modern ger avspänning
  • Trauma under orala fasen kan innebära att man blir osjälvständig och klängig som vuxen, kanske tröstäter man eller röker. Man kan också bli aggressiv och hålla människor if
...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in