Försvarsmekanismer

Vi ska klara av att hantera mycket i våra liv. Psykodynamiken går till stor del ut på att våra behov och drifter står i konflikt med vår omvärld och våra ideal.

Den delen av personligheten som Freud kallade ”jaget” har rollen av medlare mellan våra drifter i ”detet” och vår moraliska kompass i ”överjaget”. Dessutom är ”jaget” det omedvetnas väktare, som på olika sätt försvarar vårt medvetna från ångesten som uppstår genom att mota tillbaka drifterna, behoven och de traumatiska minnena till vårt omedvetna. Det görs genom så kallade försvarsmekanismer. De här mekanismerna är omedvetna.

Både Sigmund Freud och hans dotter Anna som också blev psykoanalytiker, menade att vi alla använder oss av försvarsmekanismer och att detta i allra högsta grad är normalt. Det är när för mycket mental energi går åt till det här försvaret som andra funktioner kan bli lidande, och vi helt enkelt kan må psykiskt dåligt.

Några försvarsmekanismer:

Kom ihåg att alla försvarsmekanismer sker omedvetet för att undvika ångest.

Bortträngning – vi tränger bort allt som är obehagligt; allt från traumati...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in